New look

We hebben de layout van het menu dermate aangepast dat alles op het eerste blad zichtbaar en aanklikbaar wordt met submenu's...waarschijnlijk gebruiksvriendelijker.

Handige tip voor nederlandstalige bezoekers , en dankzij Dicar, de invoerder, bieden we U ook een SUPPORT-knop aan. Hier kan je enorm veel info vinden zoals handleidingen, informatie over electriciteit, water, verwarming, frigo, etc. Bij het aanklikken van de 'draaimolenfoto' gaat een nieuw DICAR-venster open met de keuze omtrent betrokken onderwerpen.


We have adapted the layout of the menu so that everything on the first sheet becomes visible and clickable with submenus....more user friendly.

Handy tip for Dutchspeaking visitors, and thanks to Dicar, the importer, we also offer you a SUPPORT button. Here you can find a lot of info such as manuals, information about electricity, water, heating, refrigerator, etc. When clicking on the 'merry-go-round photo', a new DICAR window opens with the choice of topics involved. We look for a solution for the English spoken page.


49 views0 comments
© ® Copyright Benimarfriends

Benimarfriends is a private affair and not a company but you can join us :

EMail : benimarfriends@gmail.com,

Write us : Benimarfriends, Collegelaan 55 - 2910 Essen (Belgium)