How to Work Remotely from your RV - Hoe u op afstand kunt werken vanuit uw camper


With all of the challenges this country, and the world, have faced in 2020 there have been many positive changes to come to light. Certainly lifestyles have changed, and one of the brighter changes is the increasing ability and acceptance of working remotely.


For many companies, working remotely has become the new normal. If you are one of the many folks now working from home, take that to the next level and work from your RV.


But it can happen that the walls come towards you during the lockdown.


Met alle uitdagingen waarmee dit land en de wereld in 2020 te maken hebben gehad, zijn er veel positieve veranderingen aan het licht gekomen. De levensstijl is beslist veranderd, en een van de lichtere veranderingen is het toenemende vermogen en de acceptatie om op afstand te werken. Voor veel bedrijven is werken op afstand de nieuwe norm geworden. Als je een van de vele mensen bent die nu vanuit huis werken, breng dat dan naar een hoger niveau en werk vanuit je camper. Maar het kan gebeuren dat de muren tijdens de lockdown naar je toe komen.


Create a Productive Work Space

Whether working remotely from home or from RV, one of the most critical secrets to success is creating a productive workspace. If your RV rental has the capability, try setting up an office space that you do not need to break down at the end of every single day. If your particular camper does not have that space, using the dinette is an excellent option as well. At the end of the workday store all of your computers, chargers, and work equipment in a closet or cupboard to free up space, and store everything securely when you plan on driving. When possible, switch things up and bring your work outside to enjoy some fresh air.

Creëer een productieve werkruimte

Of u nu op afstand werkt vanuit huis of vanuit een camper, een van de belangrijkste geheimen van succes is het creëren van een productieve werkruimte. Als uw camper de mogelijkheid heeft, probeer dan een kantoorruimte in te richten die u niet aan het einde van elke dag hoeft af te breken. Heeft uw specifieke camper die ruimte niet, dan is het gebruik van de dinette ook een uitstekende optie. Bewaar aan het einde van de werkdag al uw computers, opladers en werkapparatuur in een kast of kast om ruimte vrij te maken, en berg alles veilig op als u van plan bent te gaan rijden. Schakel indien mogelijk dingen uit en breng uw werk naar buiten om te genieten van wat frisse lucht.

Be Mindful of your Hours

One of the biggest challenges of working remotely is keeping your hours in check. It can be really easy to work extra long hours or login on days that you are scheduled to be off. As such, make sure you are designating plenty of time to get out and enjoy your road trip. After all, that’s why you’re here!

Houd rekening met uw uren

Eén van de grootste uitdagingen bij het werken op afstand is het onder controle houden van uw uren. Het kan heel gemakkelijk zijn om extra lange dagen te werken of in te loggen op dagen waarop u afwezig bent. Zorg er daarom voor dat u voldoende tijd aanwijst om erop uit te gaan en van uw roadtrip te genieten. Dat is tenslotte waarom je hier bent!


Ensure your Connectivity

One of the keys to working remotely is having a reliable Internet connection and cell service. While many campsites that you will visit will have internet, it is always a good idea to call in advance to make sure that the signal is strong enough for your needs. If you want to explore some “off-the-grid” campgrounds, consider purchasing a mobile hotspot or another device to amplify your phone signal and Internet connection.

Zorg voor uw connectiviteit Een van de sleutels tot werken op afstand is een betrouwbare internetverbinding en mobiele service. Hoewel veel campings die u bezoekt internet hebben, is het altijd een goed idee om van tevoren te bellen om te controleren of het signaal sterk genoeg is voor uw behoeften. Als u enkele "off-the-grid" campings wilt verkennen, overweeg dan om een ​​mobiele hotspot of een ander apparaat aan te schaffen om uw telefoonsignaal en internetverbinding te versterken.
35 views0 comments

Recent Posts

See All
© ® Copyright Benimarfriends

Benimarfriends is a private affair and not a company but you can join us :

EMail : benimarfriends@gmail.com,

Write us : Benimarfriends, Collegelaan 55 - 2910 Essen (Belgium)